Blogeja perustetaan hyvin erityyppisistä syistä. Motiivina voi olla halu jakaa innostuksensa tai tietotaitonsa muiden kanssa. Moni ottaa myös kirjoituksillaan kantaa ajankohtaisiin tai tärkeäksi kokemiinsa asioihin. Yritykselle blogin kirjoittaminen on usein sisältömarkkinoinnin perusta, joka tuo verkkosivuille palvelukuvausten rinnalle uutta nopeammin päivittyvää ja tarinallisempaa sisältöä. Parhaimmillaan blogissa yhdistyy innostus aiheeseen sekä lukijoille aidosti lisäarvoa tuova sisältö.

Mitä hyötyä blogista on?

Yritysblogien ideana on usein olla osa sisältömarkkinointia, jossa sisällöillä haalitaan yleisöä ja joita sitten pyritään ohjamaan eteenpäin tarjottujen palveluiden pariin. Blogi on parhaillaan ostoprosessin alkupäässä, jossa lukijat vasta tutustuvat aiheeseen ja muodostavat käsitystä erilaisista ratkaisuista. Jos esimerkiksi myyt puutavaraa ja asiakas tarvitsee terassin, on hyvä kirjoittaa terassin rakentamisessa yleisemminkin, ei pelkästään tuotteistasi. Kun lukija on valmiimpi ostamaan, on yrityksen nimi hänelle tuttu ja mielikuva yrityksestä jo olemassa.

Osana sisältömarkkinointia blogit linkittyvät hakukoneoptimointiin. Sinne on helppo luoda sisältöä yritykselle tärkeiden aihealueiden ympärille ja kasvattaa niin hakukonesijoituksia kuin hauissa mukana olevien avainsanojen määrää. Lue lisää hakukoneoptimoinnista.

Sisältöä voi hyvin kirjoittaan myös olemassa oleville asiakkaille, jolloin tavoite voi olla sitouttaa palveluiden käyttöön tai auttaa asiakasta pääsemään tavoitteissaan eteenpäin. Jos olet myynyt laudat terassia varten, lisää artikkeli puun huollosta asiakasarvoa. Asiakkaille suunnatun sisällön jakelukanavina käytetään usein uutiskirjettä ja somekanavia.

Asiantuntijayrityksissä blogi voidaan aloittaa myös yrityksen, palveluiden tai asiantuntijoiden tunnettavuuden lisäämiseksi. Kevyimmin tämän voi tehdä ilman isompaa markkinointisuunnitelmaa, kunhan sisällöt ovat hyvin näkyvillä sivuilla ja asiantuntijat nostavat omissa kanavissaan kirjoituksensa esille. Tällainen sisältö voi toimia myös kohdassa, jossa asiakas puntaroi palveluntarjoajan valintaa.

Tavoitteellinen kirjoittaminen

Kenelle kirjoitat ja mitä arvoa kirjoituksella on lukijalle? Haluatko esimerkiksi jakaa tietoa tai nostaa esiin ennakko-odotuksista poikkeavia asioita? Mitä ongelmaa lukija kenties ratkoo ja miten voit auttaa häntä eteenpäin? Teksti voi myös olla hyvin erilainen, jos se on suunnattu saman kiinnostuksen kohteen omaaville lukijoille tai ihmisille, joille aihe on täysin uusi. Kirjoittajalla tulisi olla jokin käsitys siitä, millainen vaikutus halutaan lukijaan tehdä.

Samoin kuin muussakin markkinoinnissa, tulisi blogilla olla suunnitellut tavoitteet. Päätä myös, kuinka usein kirjoituksia julkaistaan ja listaa tulevia aiheita ennakkoon. Suunnitelmallisuus auttaa pitämään sisällöt linjakkaina, julkaisutahdin luvattuna ja jaksottamaan kirjoittamista sopiviin hetkiin.

Persoonallinen teksti houkuttelee keskustelemaan

Mikäli kirjoittajan persoonallisuus on oleellinen osa blogia, lukijat pitävät myös yritystä helposti lähestyttävänä. Joskus yhteydenoton kynnyksen madaltaminen voi olla itsessään riittävä syy kirjoittamiselle. Kommentointi voi olla lämmin ”liidi”, eli potentiaalinen ostava asiakas myynnille tai keskustelulla voi ansaita lukijoiden arvostusta. Jos saat aikaan keskustelua, on siihen hyvä reagoida. Muuten helposti lähestyttävä vaikutelma murenee saman tien.

Kirjoitusten jakaminen ja päivittäminen

Kun julkaiset kirjoituksen, se harvoin saa laajaa lukijakuntaa ilman reipasta apua. Tuore kirjoitus kannattaa jakaa käytössä olevissa somekanavissa. Varmista ennen jakoja, että jaot myös näyttävät hyviltä. Uusimmat tekstit ovat myös luontevaa sisältöä yrityksen uutiskirjeisiin, joilla pystyt ”tarjoilemaan” tekstin suoraan olemassa olevalle yleisöllesi. On myös hyvä, jos kirjoittaja jakaa tekstejään omissa kanavissaan ja on valmis käymään keskustelua aiheesta verkostonsa kanssa.

Blogitekstien myötä verkkosivuille tulee lukijoita mahdollisesti vielä vuosiakin tekstin julkaisun jälkeen. Kun teksti on julkaistu, sen ei tarvitse olla ”kiveen hakattu”, vaan sitä voi muokata tarvittaessa. Jos päivität vanhaa kirjoitusta, on tekstin yhteyteen hyvä merkitä julkaisupäivän lisäksi muokkauksen päivämäärä. Tekstien päivittäminen on järkevää erityisesti luetuimpien tekstien kohdalla.

Blogialustan valinta

Blogin perustaminen onnistuu, vaikka saman tien, verkossa olevilla ilmaisilla alustoilla. Yksi suosittu alusta on Blogger. Ilmainen alusta on parhaimmillaan harrastuskäyttöön. Yritysblogit suosittelen perustamaan yrityksen kotisivujen yhteyteen heti aloituksesta lähtien.

Jos sinulla on jo kotisivut, kannattaa selvittää, kuinka blogi voidaan teknisesti toteuttaa nykyisten sivujen yhteyteen. Kotisivualustoista WordPress on blogityyppisessä sisällössä kotonaan ja koska se on hyvin suosittu, löydät avuksesi helposti ohjeita tai osaavan tekijän.

Hostingpalvelulta saat kotisivuja ja blogia varten tarvittavat verkkotunnukset ja WordPress-webhotellit. Asiakkainamme on yrityksiä, yksityisiä henkilöitä kuin kotisivuja työkseen tekeviä digitoimistoja. Jos tarvitset apua palvelun valitsemisessa tai ostamasi palvelun käyttöönotossa, ole yhteydessä aina ystävälliseen asiakaspalvelumme.

Haluatko tiedon, kun uusi blogiteksti julkaistaan? Liity tästä uutiskirjeen tilaajaksi.

 

Kirjoittaja Arto Rajahalme

Arto työskentelee Hostingpalvelun markkinoinnista vastaavassa tiimissä.