Kasvuteemaisen blogisarjan toisessa osassa paneudutaan sisältöjen ja hakukoneoptimoinnin rooliin kotisivujen liikenteen kasvattajina.

Laadukkaat ja optimoidut sisällöt ovat kenties yllättävänkin merkittävä kasvun ajuri. Sisällöt ajavat sivuille liikennettä, sitouttavat ja houkuttavat ostamaan. Hostingpalvelun Content Manager Kiia Pitkänen ja Team3:n hakukoneasiantuntija Iisak Hollmen keskustelivat sisältöjen merkityksestä asiakkaan ostopolulle ja orgaaniselle hakukonenäkyvyydelle.

  1. Miksi sisältöjen optimointi on tärkeää?
  2. Asiakaspolku johdattaa kohti konversiota
  3. Mitä on sisältö-SEO ja kuinka sitä tehdään?
  4. Kuinka sisältöä optimoidaan SEO:n ulkopuolella?
  5. Koska SEO-asioissa kannattaa turvautua ammattilaiseen?

Miksi sisältöjen optimointi on tärkeää?

“Sisältöihin tosiaankin kannattaa kotisivuilla satsata, sillä aika harva ostaa sikaa säkissä. Jos et ole valmis kertomaan tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta, niin kovin todennäköisesti et saa sitä kaupaksi”, toteaa Kiia Pitkänen Hostingpalvelusta.

Sisältöjen on oltava paitsi informatiivisia, myös laadukkaita ja mielellään asiakkaalle lisäarvoa tuottavia. Toisin sanoen yrityksen tulisi pyrkiä esittelemään, kertomaan ja näyttämään asiakasta kiinnostavia asioita kilpailijoitaan paremmin tai kiinnostavammin. Myös Googlen algoritmi arvottaa nykyisin enemmän sivun laatua kuin sivuston sisältämien avainsanojen määrää. Avainsanat ovat edelleen tärkeitä hakukoneille, mutta niitä ei tule kylvää sivustolle holtittomasti. Hakukonenäkyvyyden kannalta on olennaista huolehtia oikeiden avainsanojen lisäksi myös metateksteistä, eli hakutulossivulla näkyvästä otsikosta ja tekstiotteesta.

Kotisivujen sisällöt palvelevat siis etupäässä (potentiaalista) asiakasta sekä hakukoneita. Sivuston voi valjastaa myös myyntiorganisaation tai asiakaspalvelun työkaluksi kokoamalla hyödyllisiä tietosivuja omiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi Hostingpalvelun ohjesivusto palvelee sekä asiakkaita että asiakaspalvelutiimiä.

Lataa checklistan täysi versio tästä (PDF)

Asiakaspolku johdattaa kohti konversiota

Sisällöt ohjaavat asiakasta kohti konversiota tätä vakuuttaen, suostutellen ja opastaen eteenpäin ostopolulla. Sen lisäksi että sisällöt ovat laadukkaita ja sivuille oikeassa järjestyksessä vietyjä, tulee niiden rakenteen ja muotoilun olla optimoitu tätä tavoitetta silmällä pitäen. Mihin haluat asiakkaan katseen kohdistuvan missäkin osassa sivuja ja kuinka tässä onnistut? 

Tutkimusten mukaan ihmisten tapa lukea verkkosivuja on silmäily, eli sivustolla vierailevan katse kulkee ikään kuin skannaten tärkeimpiä asioita tai tietoa, jonka perässä hän on sivustolle saapunut. (Tähän väliin pieni vinkki liittyen hakukonemainontaan: huolehdithan että mainosten tekstit ovat aina ajantasaiset ja vastaavat laskeutumissivua. Et tule voittamaan asiakasta puolellesi lupaamalla mainoksessa alennusta tai mainostamalla tuotetta, jota laskeutumissivulla ei olekaan tarjolla. Tarpeeksi monta kertaa harhaanjohtavaan mainokseen törmättyään saattaa asiakas jopa päättää ettei kyseiselle sivustolle ole enää menemistä.)

Asiakkaan katsetta voi johdattaa sivustolla organisoimalla sisältöä fonttien ja elementtien koon ja värien mukaan – tärkeät asiat näyttävästi, vähemmän tärkeät vaatimattomammin. Kiinnitä erityistä huomiota ostoputkeen johtaviin ns. CTA-painikkeisiin (Call-to-Action), jotka sisältävät toimintakehotuksen, esimerkiksi Tutustu, Tilaa tai Osta. Painikkeet ovat erityisen otollinen kohde ns. A/B-testaukselle, jossa kahta versiota verrataan keskenään. Useimmilla kaupallisilla sivustoilla käytetään ainakin kahta eri linkkimuotoilua, joista näyttävämpää käytetään CTA-painikkeissa ja vaatimattomampaa lisätietoihin linkkaamiseen.

Kun asiakas on saatu kalastettua ostoputkeen, kannattaa tiedon määrää ryhtyä säännöstelemään. Kun potentiaalinen asiakas on vasta tutustumassa tai harkitsemassa tuotteen valitsemista, on hyvä idea tälle tarjota tietoa runsaasti: miksi juuri tämä tuote on hänelle sopiva, mihin tarpeeseen se vastaa, mitä sillä voi saavuttaa, mitä lisäarvoa se tarjoaa vaihtoehtoihin nähden? Kun asiakas on jo todennut että ok, kokeillaan, ei häntä tarvitse enää vakuuttaa. Päinvastoin; itse ostoprosessin kannattaa olla mahdollisimman nopea ja mutkkaton – vältä keskeytyksiä, harhautuksia tai tilauksesta pois vieviä linkkejä. Keskity konversioon ja pidä asiakas haavissa!

Mitä on sisältö-SEO ja kuinka sitä tehdään?

Sisällön optimointi hakukonemielessä lähtee liikkeelle avainsana-analyysista, jossa etsitään avainsanat tai -lausekkeet, joilla halutaan sijoittua hakutulossivulla. Yleensä tavoitellaan paikkaa ensimmäisellä tulossivulla, mieluiten mahdollisimman ylhäällä. Avainsana-analyysin kautta tunnistetut avainsanat sijoitetaan sivustolla mielekkäisiin paikkoihin, yksittäinen avainsana mieluiten optimoituna yhdelle tietylle sivulle.

“Kannattaa muistaa myös hakutarkoitus, eli minkälaista sisältöä hakua tekevä etsii käyttäessään tiettyä avainsanaa. Haun tarkoitus voi olla tiedonhaku, jolloin myös sisällön pitää olla informatiivista – esimerkiksi että mitä hakukoneoptimointi on. Hakutarkoitus voi myös olla enemmän kaupallinen, jolloin asiakkaalle pitää olla valmis jo tarjoamaan ratkaisua tämän tarpeeseen”, selvittää Iisak Hollmen Team3:lta.

Avainsana-analyysi antaa siis vastauksen kysymykseen Mitkä ovat avainsanat, joilla haluan ja joilla kannattaa yrittää sijoittua hakukoneissa. Kun vastaus on selvillä, alkaa avainsanojen hyödyntäminen sivustolla. Minne avainsanoja saisi jo vietyä? Onko sivustolla aukkoja sisällössä, eli täytyykö luoda uusia sisältöjä tietyille sanoille?

SEO-työ vie aikaa ja kilpailu voi alasta riippuen olla tiukkaa, joten “valitse taistelusi” on tässä kohtaa hyvä ohje. Potentiaalisia avainsanoja kannattaa arvioida paitsi niiden relevanssin ja hakuvolyymin, myös kilpailutilanteen näkökulmasta. Täydellinen avainsana on erittäin relevantti, paljon haettu ja hyvin vähän kilpailtu – mikäli tällaisen kultamunan löydät, tartu tilaisuuteen ennen kuin joku muu sen tekee! 

Jos taas tunnistat avainsanan jolla olisi melkeinpä pakko sijoittua, mutta joka on samaan aikaan erittäin kilpailtu, kannattaa harkita maksullisen hakukonenäkyvyyden (Search Engine Marketing, SEM) hankkimista. Mikäli et ole halukas perehtymään asiaan itse, osaa SEO-ammattilainen usein myös SEM:in puolen. Ammattilaisen puoleen kääntymisestä voit lukea lisää artikkelin lopussa.

Kuinka sisältöä optimoidaan SEO:n ulkopuolella?

“Tosiaan, ei riitä että kotisivuilla kerrotaan ihan puuta heinää tai että ne viljellään täyteen tavoiteltuja avainsanoja, vaan niiden pitää antaa aitoa tietoa ja arvoa asiakkaalle. Myös sisältöjen järjestyksellä on merkitystä! Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että tärkein asia ylimmäksi”, opastaa Pitkänen.

Tuotteiden kohdalla on hyvä tarkistaa, miten kilpailijat kommunikoivat omasta valikoimastaan. Mikäli jonkinlainen ns. alan tapa on havaittavissa, voi sitä noudatella tai miettiä uuden tavan “laatikon ulkopuolelta”. Esimerkiksi hosting-toimijoiden keskuudessa on tapana ilmoittaa hinnat alvittomina, jolloin alvillisten hintojen ilmoittaminen todennäköisesti vaikuttaisi hintamielikuvaan markkinalla epäsuotuisasti. Hostingpalvelu on sen sijaan pyrkinyt erottautumaan tarjoten jo ensimmäistä sopimusvuotta sopivaan hintaan, monen kilpailijan käyttämän ensimmäinen vuosi puoleen hintaan -strategian sijaan. Monet asiakkaistamme tuntuvatkin pitävän siitä, että hinnat ovat mukavat myös ensimmäisen vuoden jälkeen. 

Hinnan lisäksi tuotteiden tekniset tiedot ovat asia, josta kannattaa kommunikoida mahdollisimman selkeästi. Kaiken oleellisen tiedon tulisi löytyä nopeasti ja vaivattomasti, minkä lisäksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan tarjota jotain ekstraa. Tietyn tuotteen yhteydessä voi esimerkiksi tarjota samankaltaisia tuotteita tai tuotteita, joita muut asiakkaat ovat ostaneet kyseisen tuotteen hankkimisen yhteydessä. Tällaiset lisämyynnin keinot ovat erityisen ahkerassa käytössä esimerkiksi muodin ja erikoiselintarvikkeiden verkkokaupoissa. Huomionarvoista näissä jipoissa on, että vaikka pohjimmiltaan kyse onkin lisämyynnistä, tuottavat ne usein todellista lisäarvoa myös asiakkaalle.

Ekstraa voi tarjota paitsi yllä kuvatusti tuotesuosituksin, myös hyödyllisen informaation muodossa esimerkiksi blogisivun avulla. Tällöin asiakas voi saapua sivustolle joko tuotesivun tai blogisivun kautta. Molempiin alasivuihin kannattaa lisätä linkityksiä puolin ja toisin. Blogi onkin suosittu ja suositeltava tapa tarjota lisätietoa asiakkaan ollessa tiedonhaku- ja tutustumisvaiheessa. Blogista kannattaa linkittää sisältöön liittyvälle tuotesivulle, tai astetta myynnillisemmässä tekstissä suoraan tilausprosessiin. 

“Blogin avulla hakutarkoitukseltaan informatiivinenkin haku voi konvertoitua, joten tarjoa ratkaisua tietoa hakevalle rohkeasti”, kannustaa Hollmen.

Blogi voi auttaa myös vahvistamaan yrityksen imagoa ja uskottavuutta, mielikuvaa asiantuntijuudesta ja edelläkävijyydestä sekä asiakkaan luottamusta yritykseen. Lisäksi blogisivulle saa upotettua näppärästi avainsanoja, joilla yritys haluaa sijoittua hakukoneissa, mutta joille on haastavaa löytää tilaa tai paikkaa muualta sivustolta.

Koska SEO-asioissa kannattaa turvautua ammattilaiseen?

Hakukoneoptimoinnissa on tavallista, että yrityksen resurssit jäävät toteutuksen osalta kiinni ajasta tai osaamisesta. Tekemättäkään ei kannata jättää, sillä tällöin kilpailija nappaa asiakkaat. Apuja hakukoneoptimointiin voi hakea SEO-ammattilaiselta.

“Hakukoneoptimointi kannattaa ulkoistaa, jos yrityksellä ei yksinkertaisesti ole aikaa tai osaamista jatkuvasti päivittää ja pitää huolta verkkosivuista sekä tuottaa niille hakukoneoptimoitua sisältöä. Jos mahdollisimman helpolla haluaa päästä ja saada tuloksia, on hyvä idea luottaa koulutettuun SEO-ammattilaiseen”, vinkkaa Hollmen lopuksi.

Jos satsaus ammattilaisen palkkaamiseen ei ole mahdollinen, voi kättä pidempää hankkia erilaisista SEO-työkaluista. Esimerkiksi Hostingpalvelu tarjoaa RankingCoach-nimistä palvelua, joka nimensä mukaisesti valmentaa käyttäjäänsä optimoimaan kotisivujen sisältöä.

Tekee hakukoneoptimointia sitten itse tai ammattilaisen avulla, kannattaa muistaa että kyse on pitkäjänteisestä työstä. Tulos kuitenkin näkyy lopulta ja palkitsee.

 

Tämän kertaisessa Kasvu-blogisarjan osassa käytiin läpi sisältöjen ja SEO:n saloja, kuinka liikennettä ajetaan kotisivuille, ja kuinka asiakasta kuljetetaan sisältöjen avulla ostopolulla. Edellisessä osassa kerroimme kuinka kotisivut suunnitellaan ja rakennetaan. Sarjan päätösosassa otamme asiakkaan näkökulman ja kerromme kuinka hyvä asiakaskokemus kasvattaa bisnestä verkossa.