Tekoälyn hyödyntäminen suosituinta nuorten yritysten parissa – puolet yli 15 vuotta sitten perustetuista yrityksistä ei hyödynnä tekoälyä lainkaan, paljastuu Hostingpalvelun ja Yrittäjä.ion kyselytutkimuksesta.

Tekoälylle on sen kehittämisen alkuajoista povattu merkittävää roolia liike-elämälle. Samaan aikaan kun tuo ennustus täyttyy maailmalla kovaa vauhtia, ollaan kotimaan kentällä osittain vielä lähtötelineissä. Kiinnostus tekoälyyn on herännyt, mutta vanhemmissa yrityksissä tiedon hankkiminen ja sen käytäntöön vienti sakkaavat, tuore kyselytutkimus paljastaa.

Tekoälyn käyttöaste jopa 70 % alle neljä vuotta vanhoissa yrityksissä

Kesä-heinäkuun aikana toteutettu Tekoäly yrittäjän työn tukena -kysely keräsi runsaat sata vastausta kyselyn tilanneen Hostingpalvelun asiakaskannasta sekä Suomen suurimman digitaalisen yrittäjäyhteisön Yrittäjä.io:n Yrittäjät-ryhmästä. Kyselyssä selvitettiin suomalaisyritysten ja yrittäjien kiinnostusta sekä käytännön toimia tekoälyn suhteen.

Vähintään 15 vuotta sitten perustetuista yrityksistä lähes 50 % käyttää tai on joskus käyttänyt tekoälyä. Nuorista, 1-4 vuotta sitten perustetuista yrityksistä jopa 70 % käyttää tekoälyä ainakin satunnaisesti. Kaikista vastanneista keskimäärin 62 % käyttää tekoälyä työssään ainakin joskus. Tekoälyä työssään päivittäin tai viikottain käyttäviä oli kaikista vastaajista keskimäärin 37 prosenttia.

“Nuoremmat yritykset harjoittavat yhä enemmän digitaalista liiketoimintaa, jossa nykyiset AI-työkalut antavat aiempaa paremmat eväät työtehtävien tehostamiseen. Toistaiseksi tekoäly koetaan vieraaksi ja sen käyttöön liittyy osaamattomuutta ja järkevääkin varauksellisuutta”, kertoo Yrittäjä.ion markkinointipäällikkö Niko Kajala.

Kiinnostusta löytyy vanhoissakin, mutta kuinka sen saa vietyä käytäntöön?

Selvä enemmistö (63 %) Tekoäly yrittäjän työn tukena –kyselyyn vastanneista oli tekoälyn käytöstä melko tai erittäin kiinnostuneita. Tekoälyn tärkeimpinä hyötyinä vastaajat pitivät uusia ideoita ja näkökulmia sekä työnteon nopeutumista.

Raha ei ole este tekoälyn jalkauttamisessa yrityksiin: Suuri osa vastaajista oli valmiita maksamaan AI-sovelluksista, jos kyseessä tekstiä tai visuaalista aineistoa generoiva sovellus tai data-analyysi. Peräti vajaa 70% vastasi harkitsevansa osallistumista tekoälysovelluksen käyttöön opastavaan koulutukseen.

Tekoälyn käyttöönoton esteitä kommentoivissa avoimissa vastauksissa toistuivat luottamuksen puute joko omaan osaamiseen tai tekoälyn tuottaman tiedon paikkansapitävyyteen, käyttöoikeuksiin, tietosuojaan ja tietoturvaan. Muita toistuneita syitä olivat rajallinen aikaresurssi, haluttomuus “ulkoistaa” oma työpanos sekä epäselvät odotukset AI-sovellusten mahdollisuuksista ja käyttökohteista.

 


 

Suomen johtava tekoälyn tulkki, yrittäjä ja tietokirjailija Antti Merilehto kouluttaa pienyrityksiä Chat GPT:n käytössä maksuttomassa webinaarissa 26. syyskuuta klo 14. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille yrittäjille ja yritysten edustajille.

Varaa paikkasi webinaariin