Laskeutumissivu eli landing page, tai tuttavallisemmin “ländäri”, on tehokas työkalu kampanjamuotoiseen markkinointiin kaikenkokoisille yrityksille. Laskeutumissivujen avulla yritys pystyy toteuttamaan markkinointikampanjoita niin, että viestien kohdentaminen ja tulosten mittaaminen on helppoa ja tehokasta. Ne tarjoavat loistavan tavan parantaa konversioita ja tehostaa markkinointia. Laskeutumissivujen käytöstä on etua kaikille aktiivista markkinointia tekeville yrityksille, myös aloittaville yrittäjille ja pienille kasvuyrityksille, joilla ei vielä ole ammattimaista markkinointifunktiota.

Esittelemme tässä artikkelissa laskeutumissivujen perusteita sekä niiden etuja.

  1. Mikä on laskeutumissivu ja mitä hyötyä se tuo yritykselle?
  2. Kuinka laskeutumissivua voi käyttää yrityksen markkinoinnissa?
  3. Millainen on hyvä laskeutumissivu ja kuinka se rakennetaan?


Mikä on laskeutumissivu ja mitä hyötyä se tuo yritykselle?

Laskeutumissivu on sivusto, jolle kävijä saapuu klikattuaan mainosta, linkkiä tai muuta digitaalista markkinointiviestiä. Laskeutumissivujen pääasiallinen tavoite on ohjata kävijä suorittamaan tietty toiminta, kuten ostoksen tai ajanvarauksen tekeminen, lomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Laskeutumissivu voi olla kiinteä osa kotisivuja tai erikseen markkinointikampanjaa varten rakennettu sivusto. Oleellista on, että laskeutumissivulla on yksi, selkeästi määritelty tavoite ja että tämän tavoitteen täyttymiseen tähtäävät markkinointitoimet johtavat johdonmukaisesti laskeutumissivulle. Yksinkertainen tavoite parantaa kampanjan tehoa ja mitattavuutta. 

Laskeutumissivulla voi tehdä A/B-testausta, siitä voi tehdä kohderyhmiin kohdennetut versiot tai sen sisältöä voi päivittää kampanjan edetessä. Laskeutumissivun kaikkien eri versioiden tulisi kuitenkin palvella yhtä, helposti mitattavissa olevaa tarkoitusta.

Kohdennetut laskeutumissivut mahdollistavat tarkan kohderyhmän tavoittelemisen. Voit kohdistaa esimerkiksi sivustolla aiemmin vierailleisiin potentiaalisiin asiakkaisiin tai tiettyyn asiakassegmenttiin. 

Huomaathan, että ilman sivulle johdattavia markkinointitoimia ei laskeutumissivusta ole paljoa iloa. Mikäli et voi panostaa maksettuun digitaaliseen markkinointiin, linkitä laskeutumissivu kotisivusi etusivulle sekä sosiaalisen median kanaviin. Voit jakaa linkkiä QR-koodina myös fyysisissä markkinointimateriaaleissa esimerkiksi kivijalkamyymälässä.

Laskeutumissivut ovat myös erinomainen työkalu asiakasdatan keräämiseen sekä liidien generointiin. Voit kerätä asiakkaiden tietoja esimerkiksi arvontaan osallistumisen, ladattavan oppaan tai webinaaritallenteen jakelun kautta. Pidä samalla kuitenkin hyvä huoli GDPR-säännöksistä; ilmoita mihin tietoja käytetään ja pyydä niiden keräämiseen ja käsittelyyn suostumus.

Hyvin rakennettu, tyylikäs laskeutumissivu auttaa vahvistamaan yrityksen brändiä ja lisäämään sen uskottavuutta potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Menestyksekkääksi osoittautuvan laskeutumissivun pohjaa voit hyödyntää myös tulevissa samankaltaisissa kampanjoissa. Räätälöi jokainen laskeutumissivu palvelemaan sen tarkoitusta.

Kuinka laskeutumissivua voi käyttää yrityksen markkinoinnissa?

Laskeutumissivu on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa runsain mitoin mahdollisuuksia yrityksen markkinoinnin tehostamiseen. Tässä kappaleessa tarkastellaan muutamia tapoja, kuinka laskeutumissivuja voi hyödyntää liiketoiminnan kasvattamisessa.

Kohdennetut mainoskampanjat

Laskeutumissivut ovat erityisen hyödyllisiä kohdennetun mainonnan ja kampanjoiden yhteydessä. Tilapäisen laskeutumissivun avulla vältät tarpeen tehdä isoja päivityksiä kotisivuille. Voit myös luoda räätälöityjä laskeutumissivuja eri kohderyhmille. Tämä kohdennettu lähestymistapa lisää konversioita sekä parantaa mainosinvestoinnin tuottavuutta.

Kampanjat sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median kampanjoissa laskeutumissivut voivat olla korvaamaton apuväline. Sen sijaan että ohjaat kävijät yrityksen verkkosivuille, voit luoda erityisiä laskeutumissivuja, jotka vastaavat suoraan somekanavissa esitettyihin tarjouksiin tai muuhun kampanjasisältöön. Näin välistä jää pois ylimääräinen askel, joka saattaisi johdattaa kävijän harhapolulle.

Sähköpostimarkkinointi

Laskeutumissivut tuovat vetovoimaa myös sähköpostimarkkinointiin. Kun teet sähköpostikampanjoita, voit sisällyttää viestiin CTA-painikkeen (toimintakehote), joka ohjaa vastaanottajat laadukkaalle laskeutumissivulle. Tämä sivu voi tarjota uutiskirjeen tilanneille kohdistetun alennuskoodin, mahdollisuuden osallistua kilpailuun tai vaikkapa linkin ilmaiseen oppaaseen tai webinaariin.

Webinaarien ja tapahtumien markkinointi

Kun järjestät webinaareja tai muita tapahtumia, laskeutumissivut voivat auttaa lisäämään osallistujamäärää ja sitoutumista. Kun luot tapahtumalle oman ilmoittautumissivun, voit jakaa sen linkkiä relevanteille kohderyhmille sekä nostaa tapahtumaa ja siihen ilmoittautumista sosiaalisen median kanavissa. Laskeutumissivujen avulla voit myös jakaa ennakkomateriaalia tai esittelyvideoita, jotka herättävät mielenkiinnon ja houkuttelevat osallistujia.

Tuotteen tai palvelun lanseeraus

Uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus on myös hyvä tilaisuus hyödyntää laskeutumissivuja. Voit kertoa uutuustuotteen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja eduista sekä kannustaa kävijöitä tekemään ennakkotilauksia tai rekisteröitymään postituslistalle tiedotteiden vastaanottoa varten. Laskeutumissivu auttaa rakentamaan juuri tämän kyseisen tuotteen kohderyhmälle kohdennetun kampanjan, joka herättää kiinnostuksen ja nostaa lanseerauksen uudelle tasolle.

Liidien kerääminen

Laskeutumissivut ovat erinomainen työkalu liidien keräämiseen, toisin sanoen potentiaalisten asiakkaiden yhteystietojen hankkimiseen. Yrityksesi kasvun ja myynnin kannalta liidien kerääminen on tulevia kohdennettuja kampanjoita tai suoria yhteydenottoja varten on tärkeää, ja laskeutumissivut tarjoavat tähän tehokkaan tavan.

Voit luoda houkuttelevan laskeutumissivun, jossa tarjoat kävijöille esimerkiksi ilmaisen oppaan, whitepaperin, e-kirjan tai webinaarin vastineeksi heidän antamistaan yhteystiedoista. Tämä ”liidimagneetti” antaa kävijöille syyn jättää lomakkeelle sähköpostiosoitteensa, nimen ynnä muut tarvitsemasi tiedot. Mitä vähemmillä tiedoilla pärjäät, sen parempi mikäli et tarvitse vastaajan syntymäaikaa tai puhelinnumeroa, älä kysy niitä! Laskeutumissivun avulla saat arvokasta dataa potentiaalisista asiakkaista, ja voit jatkaa kommunikointia heidän kanssaan myöhemmin sähköpostimarkkinoinnin avulla.

On tärkeää että liidien keräämiseen tarkoitettu laskeutumissivu on helppolukuinen ja houkutteleva. Sivun tulee antaa kävijälle selkeä käsitys siitä, mitä he saavat vastineeksi yhteystietojensa jättämisestä. Laadukas ulkoasu sekä ymmärrettävä sisältö yhdistettynä hyvään tarjoukseen vakuuttavat kävijän jättämään yhteystietonsa luottavaisin mielin.

Laskeutumissivun kautta kerätyt liidit ovat arvokkaita, koska nämä kävijät ovat osoittaneet aktiivista kiinnostusta yritystäsi kohtaan. Näitä liidejä voit myöhemmin lähestyä myyntivinkkelistä ja muuttaa heidät lopulta maksaviksi asiakkaiksi.

Laskeutumissivut tarjoavat tehokkaan tavan tavoittaa potentiaaliset asiakkaat ja kerätä heidän yhteystietojaan. Muista optimoida laskeutumissivut kohderyhmillesi sopivaksi ja seurata niiden suorituskykyä jatkuvasti, jotta voit parantaa konversioita ja saavuttaa entistä parempia tuloksia.

Yhteenvetona, laskeutumissivu on voimakas työkalu, joka tarjoaa kasvupotentiaalia yrittäjille ja yrityksille. Kohdennetun mainonnan ja kampanjoiden avulla voit saavuttaa parempia markkinointituloksia. Sosiaalisen median kampanjoissa laskeutumissivut auttavat tarjoamaan kanavissa relevanttia sisältöä, kun taas sähköpostimarkkinoinnissa ne mahdollistavat räätälöityjen tarjousten välittämisen. Webinaarien ja tapahtumien markkinoinnissa laskeutumissivut houkuttelevat ja sitouttavat osallistujia, ja tuotelanseerauksessa ne auttavat herättämään mielenkiintoa ja saamaan ennakkotilauksia. 

Millainen on hyvä laskeutumissivu ja kuinka se rakennetaan?

Hyvä laskeutumissivu kertoo pääviestin suoraan, selkeästi ja houkuttelevasti. Mitä ikinä sivu tarjoaakaan, alen loppurysäystä, uutuustuotetta, palvelua, opasta tai mahdollisuutta osallistua arvontaan, kerro tarjouksen arvo ja hyöty selväsanaisesti.

Otsikoi sivu tarkoituksena tehdä vaikutus ja esitä sisältö houkuttelevasti. Muista että laskeutumissivulla voit ottaa hieman erivapauksia kotisivujesi ilmaisuun nähden. Huolehdi kuitenkin, että yrityksen brändi on selvästi näkyvissä vähintäänkin logon tasolla.

Laskeutumissivun tulee toimia nopeasti ja kitkattomasti. Netissä ostopäätös syntyy kirjaimellisesti sekunneissa, ja se voi myös sammua yhtä nopeasti mikä eteen tulee hidaste. Käyttöliittymän tulee selkeä ja käyttäjäystävällinen. Optimoi siis sivun sisältämien tiedostojen koko ja huolehti ylläpidon kaistan riittävyydestä.

Yleensä laskeutumissivut ovat ulkoasultaan ja sisällöltään mahdollisimman yksinkertaiseksi tyyliteltyjä. Pääviesti ja siihen kytkeytyvä toimintakehote (CTA, Call-to-Action) näyttelevät sivulla pääosaa.

 

Näin teet laskeutumissivun

1. Suunnittele kampanjan pääviesti
2. Määrittele kampanjan kohderyhmä
3. Luo kampanjan ja sivun sisällöt
4. Rakenna laskeutumissivu
5. Testaa ja optimoi sivua


Jos haluat syventää tietämystäsi laskeutumissivujen luomisesta ja optimoinnista, voivat seuraavat resurssit voivat tarjota lisäoppia ja käytännön vinkkejä:

  • Markkinointialan verkkosivustot ja blogit tarjoavat usein ammattimaisia artikkeleita ja oppaita laskeutumissivujen käytöstä ja parhaista käytännöistä.
  • Digitaalisen markkinoinnin koulutus- ja konsultointiyritykset voivat tarjota asiantuntija-apua laskeutumissivujen suunnittelussa ja optimoinnissa.
  • Kotisivujen rakentamiseen tarkoitetut työkalut ja palvelut voivat helpottaa laskeutumissivujen rakentamista ilman erityistä teknistä osaamista.

Muista myös seurata markkinointikampanjoidesi tuloksia ja myöhemmin opetella optimoimaan laskeutumissivujesi suorituskykyä. 

Jotkin uutiskirjeohjelmistot tarjoavat sähköpostikampanjoiden lisäksi mahdollisuuden rakentaa laskeutumissivuja, joten mikäli käytät tällaista ohjelmistoa, kannattaa asia tarkistaa. Voit myös luoda sivun vaikkapa WordPressilla tai Kotisivukoneellamme. 

Nyt tiedät kuinka rakennat toimivan laskeutumissivun, joten anna palaa ja nosta markkinointisi seuraavalle tasolle!


Tarvitsetko apua kotisivuasioissa?

Anna Hostingpalvelun asiantuntevan asiakaspalvelun auttaa! Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun