Googlen vaatimukset ja toimintalogiikka eivät ole asioita, joita välttämättä tulee ajateltua heti ensimmäisenä esimerkiksi verkkokauppaa perustaessa. Valitettavan usein käykin niin, että sivusto on saatu valmiiksi ja rullaamaan, mutta pian orgaanisen näkyvyyden pullonkaulaksi osoittautuu jokin Googlen lainalaisuus, jonka olemassaolosta et ollut edes tietoinen. Tällaisia ongelmia varten on hankalaa varautua, ja siksi onkin tärkeää, että sivusto toimii joustavalla pohjalla. Pahimmassa tapauksessa koko sivusto täytyy siirtää toiselle palvelimelle tai rakentaa uudestaan toiseen julkaisujärjestelmään.

Google implementoi kesällä 2021 pitkään tulossa olleen mittariston, joka arvioi sivuston käyttäjäkokemusta ja vaikuttaa näin myös Googlen hakutulossivuihin. Tätä mittaristoa kutsutaan nimellä Core Web Vitals, josta Google puhuu suomen kielellä Verkon vitals -perustietoina. Toisin sanoen, elokuusta 2021 alkaen Googlen algoritmi huomioi entistä enemmän sivuston käytettävyyttä. Huono käytettävyys voi heikentää hakutulossivujen sijoituksia.

Core Web Vitals ja sen lukujen parantaminen menee erityisesti teknisen ja rakenteellisen hakukoneoptimoinnin puolelle. Tämän mittariston ajatuksena on mitata sivuston nopeutta eri tilanteissa. Hitaasti latautuva sivusto koettelee kävijän kärsivällisyyttä ja monesti koettelemus voikin olla liikaa, jolloin kävijä poistuu sivulta sen hitauden takia.

Jokainen voi miettiä omaa käyttökokemustaan sivustoja selatessa mobiililaitteella. Haluatko jäädä sivustolle, joka hidastelee ja hyppii latautuessaan?

Mitä Core Web Vitals mittaa?

Kerroimme jo, että Core Web Vitals -mittaristo mittaa käyttäjäkokemusta. Mutta, millä tavoin?

Core Web Vitals -mittaristo huomioidaan nyt kaikilla verkkosivuilla. Määritetty mittaristo liittyy vahvasti sivuston nopeuteen. Sen avulla mitataan seuraavia asioita:
1. latausnopeus (LCP)
2. interaktiivisuus (FID)
3. visuaalinen vakaus (CLS)

Näiden pohjalta arvioidaan sivuston käyttäjäkokemusta (UX) ja käyttöliittymää (UI). Syvennytään seuraavaksi hieman tarkemmin siihen, mitä kukin näistä mittareista käytännössä tarkoittaa.

Latausnopeus (LCP)
LCP eli largest contentful paint mittaa aikaa, jolloin suurin osa sivuston sisällöstä on ladattu käyttäjän näkyville. Se on siis sivun latautumisaika. Hyvä latautumisaika on alle 2,5 sekuntia. Huono taas yli 4 sekuntia.

Interaktiivisuus (FID)
FID eli first input delay puolestaan mittaa viivettä siitä, kun käyttäjän ensimmäinen sivuilla tekemä toimi (interaktio) rekisteröityy selaimeen. Interaktio voi olla esimerkiksi linkin klikkaaminen tai painikkeen painallus.

Viitearvot tässä ovat minimaaliset, eikä niitä käyttäjä sinällään välttämättä edes erota, mutta sivun käytettävyyttä ne parantavat. Alle 100 millisekunnin aika on määritelty hyväksi arvoksi, kun taas yli 300 millisekunnin melko heikoksi.

Visuaalinen vakaus (CLS)
CLS eli cumulative layout shift mittaa sisällön vakautta sivustolla. Parhaiten sitä voitaisiin kuvata tilanteella, jossa teksti siirtyykin yllättäen alaspäin ylälaitaan ilmestyvän mainosbannerin tai ison kuvan tieltä. Sisältö siis siirtyy näytöllä, vaikka käyttäjä ei tähän mitenkään vaikuttaisikaan. CLS on se vaikutus. Sitä mitataan sivulla liikkuvien elementtien määrien summana.

Core Web Vitals on yksi keskeinen teknisen hakukoneoptimoinnin osa. Sitä tullaan tulevaisuudessa kehittämään lisää, joten on hyvä hypätä nyt viimeistään kelkkaan. Core Web Vitals pureutuu käyttäjäkokemuksen mittaamiseen, mutta tätä voidaan mitata myös muilla tavoin, kuten mobiiliystävällisyydellä, turvallisuudella ja sisällön saavutettavuudella. Esimerkiksi sisällön päälle ponnahtavat pop-up-ikkunat voivat merkittävästi heikentää sivuston käytettävyyttä.

Millaisia ovat Googlen SEO-trendit vuonna 2022?

On myös hyvä muistaa, että Core Web Vitals on vain yksi kokonaisuus Googlen monista hakutuloksiin vaikuttavista tekijöistä. Niin sanottuja ”ranking factoreita” – eli yksittäisiä kriteerejä, joiden perusteella hakukonesijoitukset jaetaan – on yli 200. Näitä kaikkia on vaikea ottaa huomioon samaan aikaan, esimerkiksi tuotettaessa sisältöä sivustolle. Mutta siksi onkin hyvä pitää mielessä ne tärkeimmät.

Sisältö
Google arvostaa laadukasta, relevanttia ja lukijalleen lisäarvoa tuottavaa tekstiä. Sisältö tulee olemaan aina vain merkittävämmässä roolissa hakukonenäkyvyyden kannalta ja siihen kannattaa panostaa aktiivisesti.

Google on myös ilmoittanut, ettei Core Web Vitals syrjäytä sivuston sisältöä, mutta mikäli kahden sivuston sisältö Googlen näkökulmasta samanarvoista, voi Core Web Vitalsin mittaristo olla sijoituksissa ratkaisevassa roolissa.

Hakusanat
Hakusanat ovat tärkeitä edelleen ja ne ovat edelleen olennainen osa optimointitoimenpiteitä. Sisällössä kannattaa huomioida myös aihepiirisanat, eli yksittäisten termien orjallisen tuijottamiseen sijaan fokus on hyvä pitää hakutermiä ympäröivässä aihepiirissä, ja siihen liittyvissä muissa termeissä.

Käyttäjäkokemus
Sivuston hyvä käyttäjäkokemus on ollut tärkeää jo aiemmin, mutta nyt varsinkin Core Web Vitals -mittariston julkaisun myötä entistä enemmän.

Käyttäjäkokemukseen voit vaikuttaa esimerkiksi URL-päätteiden, sivuston rakenteen ja navigaation selkeydellä. Pidä sivustoa rakentaessasi mielessä kävijä, joka vierailee sivustolla ensimmäistä kertaa. Mikä tuntuu välittömästi loogiselta ja intuitiiviselta? Toisaalta taas mikä voi olla niin turhauttavaa, ettei kävijä halua jäädä pidemmäksi aikaa?

Mobiili
Niin kutsuttu ”mobile first” -ajattelumalli on tärkeää huomioida. Mobiililaitteella käytettävyys on syrjäyttänyt sivuston tietokonekäytettävyyden merkityksen, eikä edes huippuunsa hiottu tietokonekäytettävyys nosta sivuston laatupisteitä, mikäli mobiilikäytettävyys on huono.

Backlinkit
Backlinkeillä tarkoitetaan muualla internetissä olevia linkkejä, jotka ohjaavat sivustolle. Sivuston linkkiprofiilin rakentaminen on edelleen merkittävä osa hakukoneoptimointia. Laadukkailta, Googlen arvostamilta sivustoilta saadut linkitykset ovat selkeä signaali Googlelle siitä, että sinunkin sivustosi on laadukas, koska se nostetaan esiin aihepiiriin liittyvissä yhteyksissä.

Uusi domain on aina tyhjä taulu, ja sen auktoriteetti kehittyy iän, sivuston ja linkitysten myötä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että heikkolaatuisilla – ja etenkin keinotekoisesti hankituilla – linkeillä voi olla pidemmän päälle negatiivinen vaikutus. Siksi paras tapa rakentaa positiivista linkitystä on panostaa sivuston asiantuntijuuteen ja ajankohtaisuuteen.

Miten pysyn perässä?

Aktiivinen seuranta on tärkeä osa kilpailukykyisen sivuston ylläpitoa, sillä internet on elävä ja alati muuttuva ympäristö. Hakukoneiden algoritmejä päivitetään jatkuvasti, ja harvemmin kilpailijatkaan tyytyvät nykyiseen tilanteeseensa. Tämän vuoksi on hyvä pitää mielessä, että vaikka sivustosi tilanne olisi hyvä nyt, mikään ei ole ikuista.

Työkalut
Google tarjoaa hyödyllisiä työkaluja, joilla sivuston laatua ja orgaanista suorituskykyä voidaan seurata.

Core Web Vitalsin osalta keskeisimmässä roolissa ovat Google Search Console (GSC) sekä PageSpeed Insights (PSI). Molemmat työkalut tarjoavat sivuston suorituskyvyn ja CWV-laadun kannalta oman arvionsa sekä kehitysehdotuksia.

Analyysien tulokset tukevat toisiaan suureksi osin mutta voit törmätä myös eroavaisuuksiin. Search Consolen ja PageSpeed Insightsin erona on yksinkertaistettuna se, että PSI tekee ajamastasi testistä kertaluonteisen, ”keinotekoisen”, analyysin ja raportoi tulokset siihen perustuen, kun taas GSC kerää ajan myötä todellista dataa sivuston toiminnasta.

PageSpeed Insights on kätevä työkalu pika-analyysiin ja nykytilan katsaukseen suurin piirteisellä tasolla. Jos aiot upottaa kätesi saveen ja tehdä töitä CWV-arvojen parantamiseksi, on parempi pitää Search Consolen laatuarvio ja toimenpide-ehdotukset ensisijalla.

Internet on lisäksi pullollaan kolmannen osapuolen tarjoamia työkaluja, joilla mitata CWV-arvoja ja saada vinkkejä. Suurimpien kipukohtien osalta tulokset ovat usein pitkälti linjassa keskenään, mutta koska eri työkalut toimivat omien algoritmien mukaisesti, useammalla eri työkalulla mitatessa voi saada tarkempaa kokonaiskäsitystä kuin vain yhteen turvautuessa.

Sivustoalusta
Parhaatkaan työkalut eivät ole avuksi, mikäli sivuston julkaisujärjestelmä (CMS) ei ole joustava ja sopivissa määrin muokattavissa. Monet nykyaikaisista julkaisujärjestelmistä tukee räätälöimistä enemmän tai vähemmän, mutta yhä edelleen voi törmätä harmillisen usein järjestelmiin, jotka ovat pudonneet kelkasta nykyajan vaatimuksia ajatellen. Siksi julkaisujärjestelmän valinta ei ole yhdentekevä seikka. Pintapuoliset käytettävyyserot ovat vain toissijainen jäävuoren huippu järjestelmiä vertaillessa.

Esimerkiksi WordPress on ihanteellinen CMS, mikäli haluat liittää sivustoon Googlen seurantatyökaluja tai nopeuttaa sivustoa. Google Search Consolen, Analyticsin ja Tag Managerin käyttöönotto edellyttää, että todennat Googlelle olevasi sivuston ylläpitäjä. Todentamiseen on monia eri vaihtoehtoja ja WordPress sekä hyvä webhotelliratkaisu mahdollistavat tämän ilman yllättäviä ongelmia.

WordPressiin on tehty lukemattomia kolmannen osapuolen lisäosia, joilla yksinkertaisimmat toimenpiteet onnistuvat kirjaimellisesti napin painalluksella.

Varmaa on, ettei Google ole koskaan valmis, joten kannattaa valita palveluntarjoaja, joka toimii sivustosi menestyksen tukena, ei sen esteenä.

Haluatko tiedon, kun uusi blogiteksti julkaistaan? Liity tästä uutiskirjeen tilaajaksi.