Hakukoneoptimointi eli SEO (search engine optimization), parantaa kotisivujen näkyvyyttä verkossa ja vahvistaa brändin tunnettuutta. Sillä voi olla myös suora vaikutus yrityksen myyntiin ja liikevaihtoon. Hakusanojen optimoinnilla saavutetaan korkeampia sijoituksia hakukoneissa, joka johtaa parempaan näkyvyyteen. Isompi näkyvyys taas tuo lisäliikennettä sivuillesi ja näin lisää potentiaalisten asiakkaiden määrää.

SEO-optimoiminen saattaa tuntua aluksi haastavalta ja aloittamisen kynnys korkealta. Tärkeintä on kuitenkin aloittaa vaikka pienin askelin ja edetä systemaattisesti. Kun tekee säännöllistä optimointia, tieto ja taito kasvavat käytännön kokemuksen myötä. Aloittamisen kynnystä voidaan madaltaa merkittävästi SEO-työkaluilla.

Miksi SEO:n ymmärtäminen on yrittäjälle tärkeää?

Sivuston liikenteen määrän kasvamisen lisäksi optimoinnilla on muitakin hyötyjä. SEO-optimointi parantaa maksetun mainonnan tehokkuutta, puhuttelee paremmin kohdeyleisöä ja vastaa selkeämmin asiakkaiden hakusanoihin. Korkea sijoittuminen hakutuloksissa myös lisää brändin uskottavuutta ja luotettavuutta. Hakukoneoptimointia ei tehdä pelkästään hakukoneita varten, vaan optimoinnin myötä parannat myös sivujesi käyttäjäkokemusta, joka voi johtaa pidempään sivustolla viipymiseen, parempaan sitoutumiseen yrityksen brändiin sekä kokonaisuudessaan selkeämpään sisältöön.

Hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

Aloittaaksesi tuloksellisen hakukoneoptimoinnin sinun tulee ymmärtää SEO:n keskeisimmät perusteet. Nämä ovat avainsanat, tekninen SEO ja linkitykset sivustollesi.

1. Avainsanat

Hakukoneoptimoinnin keskiössä ovat avainsanat, joiden valitsemisesta SEO-prosessi kannattaa aloittaa. Sivustolle tulisi löytää ja listata avainsanat, jotka ovat osuvia yrityksen toimialalle ja joita ihmiset todennäköisesti käyttävät etsiessään yrityksen tuotteita tai palveluita. Listatuista sanoista valitaan sitten ne sanat, joille verkkosivustosi eri sivuja optimoidaan. Valinnassa tulee huomioida sanojen hakuvolyymit eli kuinka paljon kyseistä sanaa haetaan kuukausittain, sekä sanan kilpailutilanne eli kuinka paljon muut sivustot ovat panostaneet samoihin sanoihin. Tavoitteena on löytää tasapaino: valita avainsanoja, jotka ovat riittävän suosittuja houkutellakseen liikennettä, mutta eivät niin kilpailtuja, että pääsy ensimmäisille sijoille hakutuloksissa olisi liian vaikeaa.

2. Tekninen SEO

Tekninen SEO keskittyy verkkosivuston rakenteen, koodin ja käyttökokemuksen parantamiseen. Jos teknisessä SEO:ssa on virheitä, sivuston hakukonenäkyvyys laskee, vaikka itse sisällöt olisi hyvin kirjoitettu. Käytännössä rakenteeseen keskittyvä optimointi tarkoittaa sen varmistamista, että hakukoneet löytävät ja ymmärtävät sivuston sisällön ja rakenteen mahdollisimman selkeästi. Käyttökokemuksen parantamisessa pyritään varmistamaan, että sivusto vastaa kävijän odotuksiin verkkosivun käytettävyydestä. Jos käytettävyys on huono, siirtyy vierailija helposti toiselle sivulle. Esimerkiksi kävijät reagoivat nopeasti, jos sivusto latautuu hitaasti, teksti on vaikeaa lukea tai sivuston linkitykset ovat epäselvät tai rikki.

3. Linkit

Laadukkaat ja relevanteiksi arvioidut linkit toisilta sivustoilta parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä ja sijoituksia hakutuloksissa. Usein tämä on optimoinnin vaikein osuus, mutta toisinaan mahdollisuuksia linkkien saamiseksi tulee, kun vain on valppaana. Myös oman sivuston sisäisillä linkeillä on merkitystä. Ne auttavat kävijää ja hakukoneita hahmottamaan toisiinsa liittyviä sivuja ja hyvin linkitetyt sisällöt nostavat sijoitusta.

SEO-työkalut helpottavat aloittamista

Optimointi vaatii aikaa perehtymiseen tai rahaa ammattilaisen palkkaamiseen. Usein käsitys optimoinnilla saatavista hyödyistä karttuu vasta aloituksen jälkeen. Tehokas ja edullinen tapa aloittaa SEO-optimointi on ottaa käyttöön tarkoitukseen tehty online-palvelu. Näiden työkalujen etuna on niiden helppokäyttöisyys, eivätkä ne yleensä vaadi syvällistä teknistä osaamista. Työkalut ovat myös kustannustehokkaita, koska voit tehdä optimointia itse ja palvelu opastaa sinua eteenpäin.

Selainpohjainen SEO-koutsi

Hostingpalvelun tarjoamalla rankingCoachilla saavutat tuloksia ilman syvällistä perehtymistä optimoinnin teoriaan tai käyttämättä kohtuuttoman paljon aikaa itse optimointityöhön. Selainpohjainen rankingCoach tekee ensimmäiseksi analyysin kotisivujesi tilasta. Tämä sisältää esimerkiksi ulkoisten linkkien laadun ja määrän sekä sivustosi sijoittumisen hakukoneissa. Työkalu suorittaa myös kilpailija-analyysin ja tutkii kilpailijoiden käyttämiä avainsanoja sekä niiden sijoituksia hakukoneissa. Perustuen verkkosivusi tila -analyysiin rankingCoach luo helposti toteutettavia tehtäviä ja tarjoaa opastusta niiden suorittamiseen. Näiden tehtävien avulla voit esimerkiksi valita sopivia avainsanoja ja parantaa sivustosi sijoitusta hakutuloksissa.

SEO-optimointi on pitkäjänteinen prosessi

Muista olla kärsivällinen, sillä hakukoneoptimointi vaatii aikaa. Ensimmäisiä tuloksia kannattaa arvioida aikaisintaan noin kuukauden optimoinnin jälkeen. Kattavamman arvion optimoinnin tuloksellisuudesta kannattaa tehdä vasta kun optimointia on tehty 3–6 kuukautta. Tulokset riippuvat useista tekijöistä, kuten sivustosi alkutilanteesta, kilpailutilanteesta hakukoneissa, valituista avainsanoista ja käytetyistä optimointiratkaisuista.
SEO-optimointia aloittaessa haastavinta on usein strategisten valintojen tekeminen, koska optimointikokemusta ei ole vielä karttunut. SEO-työkalu voi auttaa tässä, sillä se tukee optimoinnin suorittamisessa ja koutsaa askel askeleelta.

Tutustu rankingCoachiin

Lue lisää hakukoneoptimoinnista aikaisemmasta blogipostauksestamme!

Kirjoittaja Virpi Ollitervo, Marketing Coordinator