Kuka vaan saa rekisteröidä .net domainin. Net-päätteinen verkkotunnus voi olla 3 – 63 merkkiä pitkä.

Hinnat ja voimassaoloajat

.net-domaineja voi hakea 1-10 vuodeksi kerrallaan.

net

Hae .net domainia


Vanhentuneen .net-domainin palautusmaksu 80 euroa, kun domainin erääntymisestä on kulunut noin 14 päivää ja domain on tilassa ”deletion restorable period”. Tässä tilassa se on vielä 30 päivää.