Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Hostingpalvelu Oy
Kutomotie 18
00380 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Kolhinoja
info@hostingpalvelu.fi
Puhelin
09 4245 0284

3. Rekisterin nimi

Suomen Hostingpalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi omille asiakkaille (tietoja ei luovuteta ulkopuolisille)
Analysointi ja tilastointi

Verkkotunnusten rekisteröinit

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Henkilötunnus
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero

Henkilötunnusta tarvitaan lisäksi verkkotunnusten rekisteröintiin yksityishenkilölle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot
Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää VRK:n väestötietojärjestelmää ja Postin osoitetietojärjestelmää sekä muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekistereitä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkotunnusten rekisteröinnin ja yhteystietojen päivitysten yhteydessä verkkotunnusten yhteystiedot lähetetään edelleen kyseessä olevaa verkkotunnuspäätettä hallinnoivalle rekisterille. Fi-verkkotunnusten osalta tiedot luovutetaan Viestintävirastolle ja muiden verkkotunnuspäätteiden osalta 1 API GmbH:lle.

Tiedot siirtyvät rekisterien kautta näkyviin myös julkiseen WHOIS-rekisteriin. Tietoja ei  muuten luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot sijaitsevat tarkkaan vartioidulla palvelimella. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan monimutkaisilla salasanoilla sekä IP-osoitteisiin pohjautuvilla pääsylistoilla. Palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset. Tiedot sijaitsevat fyysisesti tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa Helsingissä.