Ongelma on korjattu. Jatkamme vielä asian selvittelyä.