Ongelma on korjattu. Jatkamme vielä asian selvittelyä.

16.03.2017