Olemme muuttaneet tapaa jolla PHP:tä ajetaan palvelimillamme. Olemme ottaneet käyttöön suPHP:n.

Olemme ottaneet käyttöön suPHP:n. Näin PHP ajetaan aina käyttäjän oikeuksilla, tämä lisää palvelun turvallisuutta. Peruskäyttäjälle muutoksella ei ole suoraa vaikutusta.

PHP tiedostojen oikeudet tulee jatkossa olla chmod 644 tai vähemmän. Kansioiden tulee olla chmod 755 tai vähemmän. Vanhat tiedostot on muutettu automaattisesti vastaamaan uusia vaatimuksia.

Muutos vaikuttaa myös .htaccess tiedostoihin, joissa ei voi enää olla php_value tai php_flag muuttujia. Nämä muuttujat tulee asettaa erikseen php.ini tiedostoon. Käyttäjille joilla oli käytössä php muuttujia .htaccess tiedostoissa on muuttujat siirretty php.ini tiedostoihin.

.htaccess tiedostoon tulee lisätä seuraava kohta, jotta php.ini voidaan käyttää:

<Files php.ini> order allow,deny deny from all </Files> Tämän jälkeen muuttujat voidaan lisätä php.ini tiedostoon seuraavalla tavalla:
register_globals = Off
upload_max_filesize = 80M
post_max_size = 80M
memory_limit = 80M
upload_tmp_dir = 80M
max_execution_time = 20000

01.12.2008