Webhotelleissamme on käytössä Exim-sähköpostiohjelmisto. Ohjelmistosta on löydetty vakava haavoittuvaisuus, mutta tunnettua hyväksikäyttömenetelmää ei ole tiedossa.

Olemme päivittäneet Eximin paikattuun versioon 6.9.2019 kaikille palvelimille mukaan lukien ylläpidetyt virtuaalipalvelimet. Näin ollen sähköpostit ovat turvassa tältä haavoittuvuudelta.

Lisätietoja haavoittuvaisuudeta Kyberturvallisuuskeskuksesta:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/haavoittuvuus-exim-sahkopostiohjelmistossa

06.09.2019